ยา Empagliflozin ทางเลือกในการควบคุมน้ำหนัก 

ยา Empagliflozin ซึ่งเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ใช้ในข้อบ่งชี้หลัก คือ การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างไรก็ตาม นอกจากบทบาทในการลดน้ำตาลแล้ว ยังมีบทบาทในการลดน้ำหนักได้อีกด้วย เนื่องจากการออกฤทธิ์ของยาจะไปเพิ่มการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น ส่งผลให้มีการขับน้ำจากร่างกายมากขึ้น และช่วยเพิ่มกระบวนการสลายไขมัน ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ยา Empagliflozin สามารถช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเฉลี่ย 1.84 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มักมีภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมด้วยและมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ดังนั้น ยา Empagliflozin จึงสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดและช่วยลดน้ำหนักได้ในเวลาเดียวกัน 

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Empagliflozin 

ยา Empagliflozin ทำงานโดยการยับยั้งตัวขนส่งน้ำตาลที่ไต ทำให้เพิ่มการขับน้ำตาลในปัสสาวะ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงลดลง ส่งผลให้ร่างกายเริ่มใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานแทนน้ำตาล ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดน้ำหนักได้ 

ยา Empagliflozin กับการควบคุมน้ำหนัก 

มีการศึกษาจำนวนมากที่สนับสนุนว่า ยา Empagliflozin สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ในระดับปานกลางในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการลดน้ำหนักนี้มักเกิดจากการลดปริมาณไขมันและปริมาตรน้ำในร่างกาย อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำหนักที่ลดลงจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ ส่วนสูง น้ำหนักเริ่มต้น ระดับน้ำตาลในเลือด การออกกำลังกาย และการควบคุมอาหาร เป็นต้น 

จุดเด่นและจุดด้อยของยา Empagliflozin ในการควบคุมน้ำหนัก 

จุดเด่น 

  • ช่วยลดน้ำหนักในระดับปานกลาง ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้น ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  • ช่วยป้องกันการเกิดอาการใหม่ หรือการแย่ลงของภาวะหัวใจล้มเหลว หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
  • มีความเสี่ยงน้อยในการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ 

จุดด้อย 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น 

  • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากยา Empagliflozin เพิ่มการขับน้ำตาลทางปัสสาวะ ทำให้เชื้อที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้น หากรักษาความสะอาดทางสุขอนามัยได้ดี จะทำให้พบการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้น้อยลง 
  • ความดันโลหิตต่ำ 
  • อื่น ๆ เช่น ภาวะขาดน้ำ เนื่องจากยา Empagliflozin มีผลต่อการช่วยเพิ่มการขับน้ำ ดังนั้น หากดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือรับประทานอาหารได้ลดลง อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ แต่หากดูแลตนเองให้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ในปริมาณปกติ จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะขาดน้ำได้ เป็นต้น 

บทสรุป 

ยา Empagliflozin อาจช่วยลดน้ำหนักได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยยาอาจไม่ใช่ทางเลือกหลักสำหรับการลดน้ำหนัก แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารให้เหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพโดยรวม ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะเริ่มใช้ยาใด ๆ เสมอ  

หมายเหตุ: จากข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับยาข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์เท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอก่อนที่จะเริ่มหรือเปลี่ยนยาหรือการรักษาใดๆ 

HomeWishlistCompare Account
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree