Skip to content

MEDTIDE

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

  • by
You are here:

กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่เมนู ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก “ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ ?” (หรือ คลิกที่นี่)
  2. กรอกชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิกเมดไทด์ จากนั้นคลิกที่เปลี่ยนรหัสผ่าน 
  3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน จะมีข้อความด้านล่างระบุ “คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่” ให้คลิกเพื่อไปตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
  4. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่มบันทึก

ตัวอย่างหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

ข้อควรรู้ รหัสผ่านใหม่ต้องใส่ทั้ง 2 ช่อง (ดังรูป) รหัสต้องเหมือนกันเพื่อยืนยันความถูกต้อง

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 107
Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.