Skip to content

MEDTIDE

อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ

  • by
You are here:
  • ลูกค้ากลุ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 4,000 บาท ได้รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • ลูกค้าพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
  • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือโปรโมชั่นผู้สั่งซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45
Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.