Skip to content

MEDTIDE

มาโดปาร์ (Madopar) สำหรับโรคพาร์กินสัน

  • by

Madopar คือยาอะไร

  • Madopar® (มาโดปาร์) เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ 2 ชนิดที่ผสมอยู่ในเม็ดเดียวกัน ได้แก่ levodopa และ benserazide ยานี้เป็นยาหลักในการรักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) กลไกการออกฤทธิ์ของยาจะช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาท dopamine (โดพามีน) ในสมองให้กลับมาสู่ระดับปกติ ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
  • ยา madopar มีจำหน่าย 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1. madopar สูตรปกติ 2. madopar HBS และ 3. madopar dispersible
  • ยา madopar เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาไม่แพงมากนัก ทั้งนี้ในประเทศไทยมียาเลียนแบบที่ราคาถูกกว่าแต่ไม่นิยมใช้ เนื่องจากการตอบสนองต่อการรักษาที่ได้อาจแตกต่างกันในยาแต่ละยี่ห้อ นอกจากนี้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีจำกัดทำให้ปรับขนาดยาลำบากกว่าการใช้ยา madopar ซึ่งใช้เป็นยามาตรฐานทั่วโลก
มาโดปาร์ Madopar 250 mg

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา Madopar

  • อาการไม่พึงประสงค์จากยา madopar มักจะพบได้ในช่วงแรกของการรักษาหรือช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับขนาดยาใหม่ๆ อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและผู้ป่วยมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแลและเภสัชกรอยู่แล้ว แต่กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการใจสั่น ท้องเสีย ซึมหรือสับสน เป็นความผิดปกติที่จะต้องพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีก่อนวันนัดหรืออาจไปที่แผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้
Madopar Dispersible 125 mg

คำแนะนำเมื่อสงสัยว่าเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Madopar

  • ผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงหลังรับประทานยา madopar ไม่ควรหยุดยาเองและไม่ควรขาดยาเนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา หรืออาการดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดจากยาโดยตรงจึงจำเป็นต้องให้แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุก่อนจะหยุดรับประทานยา
  • การหยุดยากระทันหันหรือการทานยาเกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่งจ่ายเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ หากผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวลำบากหรือผิดปกติแบบใดก็ตามระหว่างการรักษาด้วยยา madopar แนะนำให้ท่านไปพบแพทย์ก่อนเวลานัดเพื่อปรับขนาดยาใหม่และไม่ควรปรับขนาดยาเพิ่มเองเนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ง่าย
Madopar HBS 125 mg มาโดปาร์

ข้อควรรู้ของยา Madopar

  • รูปแบบยา madopar ชนิด dispersible มักจะใช้สำหรับผู้ป่วยที่กลืนยาลำบาก หรือ ต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็ว เช่น ผู้ป่วยที่มักจะมีอาการช่วงหลังตื่นนอน หรือใช้ทานเสริมกับยา madopar สูตรปกติเพื่อให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นในบางมื้อของวันเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวไม่ติดขัด
  • รูปแบบยา madopar ชนิด HBS เป็นยาแค็ปซูลที่ออกแบบให้ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาออกมาช้าๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อรักษาสมดุลของระดับสารสื่อประสาทให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเป็นช่วงระยะเวลาที่นานกว่าการกินยาสูตรปกติ จึงมักจะถูกใช้เป็นยาเสริมเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการระหว่างวัน หรือให้ทานยาก่อนนอนเพื่อให้ตื่นเช้ามาเคลื่อนไหวได้ดี
  • การเริ่มหรือปรับขนาดยา ยา madopar ทุกรูปแบบควรถูกสั่งจ่ายและปรับขนาดยาโดยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง กรณีทำยาหล่นหายควรไปรับยาที่โรงพยาบาลก่อนวันนัดหรือซื้อยาสำรองเก็บไว้ก่อน
Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.