Skip to content

MEDTIDE

Entresto ยาช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

  • by
ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลว Entresto ขนาด 50 mg

Entresto คือยาอะไร

  • Entresto® (เอ็นเทรสโต้) เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ 2 ชนิดที่ผสมอยู่ในเม็ดเดียวกัน ได้แก่ sacubitril และ valsartan ยานี้เป็นยาใหม่ที่พัฒนาต่อจากยา diovan® สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) บางประเภท กลไกการออกฤทธิ์ของยาจะทำให้หลอดเลือดขยายตัว ลดแรงต้านทานของหลอดเลือด ทำให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมกันทำให้ผู้ป่วยที่ทานยานี้มีอาการดีขึ้น
  • ยา entresto เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงแต่เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีและช่วยลดโอกาสเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ยานี้จึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในยาหลักของในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
Diovan 160 mg blood pressure medication

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา Entresto

  • อาการไม่พึงประสงค์จากยา entresto มักจะพบได้ในช่วงแรกของการรักษาหรือช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับขนาดยาใหม่ๆ อาการส่วนใหญ่สัมพันธ์กับกลไกการออกฤทธิ์ของยา เช่น ความดันโลหิตลดต่ำลง ระดับโพแตสเซียมในเลือดสูงขึ้น หรือค่าการทำงานของไตผิดปกติ สิ่งเหล่านี้จะพบได้เมื่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลตามนัดและแก้ไขได้ด้วยการปรับขนาดยา แต่กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการใจสั่น ปัสสาวะออกลดลง วูบหรือเป็นลมหมดสติ เป็นความผิดปกติที่จะต้องพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีก่อนวันนัดหรืออาจไปที่แผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้
ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลว Entresto 100 mg

ข้อควรรู้ของยา Entresto

  • ยา entresto มักจะเริ่มใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอื่นๆ สำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวมาสักระยะหนึ่งแล้ว ยานี้ถือว่าเป็นยาใหม่และเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแต่ส่วนมากจะสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ
  • คำแนะนำ ห้ามผู้ป่วยหาซื้อยานี้มารับประทานโดยไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีทำยาหล่นหายควรไปรับยาที่โรงพยาบาลก่อนวันนัดหรือซื้อยาสำรองเก็บไว้ก่อน

 

Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.