* กรณีที่มีสินค้าพร้อมส่งรวมอยู่กับสินค้าพรีออเดอร์จะถูกจัดส่งพร้อมกัน

// สินค้าพรีออเดอร์อาจจะจัดส่งให้ได้ภายใน 3 วัน (รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่)

* If you add regular products to your pre-order, your entire order will be shipped when the pre-ordered products are ready.

// Some preorder items may be ready to ship within a few days, feel free to contact us for more information. //

Place an order and pay online

> Place an order.
> Wait for an approval within 1-3 working hours.
> Log in to your Medtide account and pay for your order.

// Please be advised that refund policy does not apply to self purchase orders. //


ยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงิน

> เลือกสินค้าและเช็คเอาต์ (checkout)
> รออนุมัติภายใน 1-3 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ)
> ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์แล้วไปที่เมนู “Orders” จากนั้นคลิกปุ่ม “Pay” เพื่อชำระเงิน

// ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากชำระเงินแล้ว //

Follow these steps to refill your prescription medications

  1. Place order – select the item you are interested in OR contact us directly, we’ll give you all the help you need.
  2. Add billing/shipping information – you can update your billing and shipping address during checkout process.
  3. Wait for confirmation – we’ll manually approve your order within 1-3 business hours. To pay for your order, log in to your Medtide account and click on the ‘Pay’ button.
  4. Payment – choose payment method: bank transfer, credit card, or over-the-counter.

*  At any moment you always have the ability to cancel your orders. Please be advised that refund policy does not apply to self purchases orders. 

** You’ll be able to download a receipt directly from the ‘Orders’ menu when payment is complete.

! Please note that Medtide online drugstore is a preorder basis. Please be patience for the arrival of the items, usually it takes 4 to 7 business days.