[ราคาใหม่] – Lipitor 40 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

, 9064

Description

  • Trade name: lipitor 40 | ลิปิเตอร์ 40
  • Generic name: atorvastatin
  • Strength/Dosage form: each tablet = atorvastatin 40 mg
  • Quantity: 1 box x 30 tablets (1 x 30’s) | บรรจุกล่องละ 30 เม็ด (3 แผง)

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยาลดไขมัน (ป้องกันหลอดเลือดแดงตีบตัน) lipitor 40 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 09/2025: ยาสิ้นอายุ 09/2025