ราคาใหม่ – Concor 5 mg 100 tablets/box [กล่อง 100 เม็ด]

box

, 8478

Description

  • Trade name: concor 5 | คอนคอร์ 5
  • Generic name: bisoprolol
  • Strength/Dosage form: each tablet = bisoprolol 5 mg
  • Quantity:  1 box x 10 strips x 10 tablets (1 x 10 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 10 แผง (100 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยารักษาโรคหัวใจ concor 5 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 12/2024: ยาสิ้นอายุ 12/2024