Dapoxetine – Priligy 30 mg 3 tablets/box [3 เม็ด]

box

Description

  • Trade name: priligy | พริลีจี้
  • Generic name: dapoxetine
  • Strength/Dosage form: each tablet = dapoxetine 30 mg
  • Quantity: 1 box x 3 tablets (1 x 3’s) | บรรจุกล่องละ 3 เม็ด

NOTE

  • FREE Shipping (min. 4+): สั่งซื้อยา priligy จำนวน 4 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 05/2026: ยาสิ้นอายุ 05/2026
  • The company has the right to change prices without notice: ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยบริษัทอาจไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

* การสั่งซื้อยา Priligy จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่สั่งซื้อยาทุกครั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจจะถูกแบนจากระบบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นรายการยาที่มีการควบคุมเป็นพิเศษ)

How to refill “priligy“

To refill priligy, please provide your full name in the checkout step. Your account will be banned, if you do not comply with the guideline.