Fluoxetine – Deproxin 20 mg 30 capsules/box [กล่อง 30 แคปซูล] [หมดอายุ 05/2024]

box

฿ 245 ฿ 315

Only 8 left in stock

Fluoxetine – Deproxin 20 mg 30 capsules/box [กล่อง 30 แคปซูล] [หมดอายุ 05/2024]

฿ 245 ฿ 315

Description

  • Trade name: deproxin | ดีโพรซิน | alternative to prozac, fulox (flulox), flusac, and oxetine
  • Generic name: fluoxetine
  • Strength/Dosage form: each capsule = fluoxetine 20 mg
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 capsules (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 แคปซูล)

NOTE

  • FREE Shipping (min. 2+): ซื้อยาปรับอารมรณ์ deproxin จำนวน 2 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 05/2024: ยาสิ้นอายุ 05/2024
  • หมายเหตุ ยา deproxin (fluoxetine) มีข้อบ่งใช้หลากหลาย เช่น รักษาโรคซึมเศร้า แก้อาการหลั่งเร็ว เป็นต้น ยานี้ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การซื้อยา deproxin เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น