[ราคาใหม่] – Prozac 20 mg 28 capsules/box [กล่อง 28 แคปซูล]

box

Description

  • Trade name: prozac | โปรแซค
  • Generic name: fluoxetine
  • Strength/Dosage form: each tablet = fluoxetine 20 mg
  • Quantity: 1 box x 2 strips 14 capsules (1 x 2 x 14’s) | บรรจุกล่องละ 2 แผง (28 แคปซูล)

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยาปรับอารมณ์และรักษาโรคซึมเศร้า prozac รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • ยา Prozac เป็นยาสำหรับรักษาโรคซึมเศร้าที่ต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การสั่งซื้อยา prozac เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยา