Skip to content

MEDTIDE

Sale!

Hydroxychloroquine – Hydroquin 200 mg 50 tablets/box [กล่อง 50 เม็ด] [หมดอายุ 10/2024]

฿ 1,375 ฿ 895

box

Only 6 left in stock

Hydroxychloroquine – Hydroquin 200 mg 50 tablets/box [กล่อง 50 เม็ด] [หมดอายุ 10/2024]

฿ 1,375 ฿ 895

แนวทางการสั่งซื้อยา "hydroquin"

* การสั่งซื้อยา hydroquin จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่สั่งซื้อยาทุกครั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจจะถูกแบนจากระบบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นรายการยาที่มีการควบคุมเป็นพิเศษ)

  • Trade name: hydroquin | alternative to plaquenil
  • Generic name: hydroxychloroquine (HCQ)
  • Strength/Dosage form: each tablet = hydroxychloroquine 200 mg
  • Quantity: 1 box x 5 strips x 10 tablets (1 x 5 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 5 แผง (50 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยาปรับภูมิคุ้มกัน hydroquin รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 10/2024: ยาสิ้นอายุ 10/2024
  • ยา hydroquin เป็นยาที่ต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การซื้อยา hydroquin เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น ห้ามใช้ยา hydroquin ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ ยกเว้นแพทย์สั่ง
  • หมายเหตุ ยา hydroquin เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ สามารถใช้ทดแทนยา plaquenil ได้

How to refill "hydroquin"

To refill hydroquin, please provide your full name in the checkout step. Your account will be banned, if you do not comply with the guideline.

Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.