Hydroxychloroquine – Hydroquin 200 mg 50 tablets/box [กล่อง 50 เม็ด] [หมดอายุ 12/2024]

box

, 22511

Description

* การสั่งซื้อยา hydroquin จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่สั่งซื้อยาทุกครั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจจะถูกแบนจากระบบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นรายการยาที่มีการควบคุมเป็นพิเศษ)

  • Trade name: hydroquin | alternative to plaquenil
  • Generic name: hydroxychloroquine (HCQ)
  • Strength/Dosage form: each tablet = hydroxychloroquine 200 mg
  • Quantity: 1 box x 5 strips x 10 tablets (1 x 5 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 5 แผง (50 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยาปรับภูมิคุ้มกัน hydroquin รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 12/2024: ยาสิ้นอายุ 12/2024
  • ยา hydroquin เป็นยาที่ต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การซื้อยา hydroquin เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น ห้ามใช้ยา hydroquin ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ ยกเว้นแพทย์สั่ง
  • หมายเหตุ ยา hydroquin เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ สามารถใช้ทดแทนยา plaquenil ได้