Plaquenil 200 mg 60 tablets/box [กล่อง 60 เม็ด] [หมดอายุ 06/2024]

box

, 10400

฿ 1,555 ฿ 1,760

Only 1 left in stock

Plaquenil 200 mg 60 tablets/box [กล่อง 60 เม็ด] [หมดอายุ 06/2024]

฿ 1,555 ฿ 1,760

Description

แนวทางการสั่งซื้อยา “พลาเควนิล“

* การสั่งซื้อยา Plaquenil จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่สั่งซื้อยาทุกครั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจจะถูกแบนจากระบบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นรายการยาที่มีการควบคุมเป็นพิเศษ)

  • Trade name: plaquenil | พลาเควนิล (พลาเครนิล) | alternative to hydroquin
  • Generic name: hydroxychloroquine (HCQ)
  • Strength/Dosage form: each tablet = hydroxychloroquine 200 mg
  • Quantity: 1 box x 4 strips x 15 tablets (1 x 4 x 15’s) | บรรจุกล่องละ 4 แผง (60 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยาปรับภูมิคุ้มกัน plaquenil รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 30/06/2024: ยาสิ้นอายุ 30/06/2024
  • ยา Plaquenil เป็นยาที่ต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การสั่งซื้อยา plaquenil เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น ห้ามใช้ยา Plaquenil ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ ยกเว้นแพทย์สั่ง

How to refill “plaquenil“

To refill plaquenil, please provide your full name in the checkout step. Your account will be banned, if you do not comply with the guideline.