Olanzapine – Olanza 10 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด] [หมดอายุ 06/2025]

box

฿ 1,895 ฿ 2,575

Only 2 left in stock

Olanzapine – Olanza 10 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด] [หมดอายุ 06/2025]

฿ 1,895 ฿ 2,575

Description

  • Trade name: olanza 10 | โอแลนซา 10 | alternative to zyprexa 10 and olapin 10
  • Generic name: olanzapine
  • Strength/Dosage form: each tablet = olanzapine 10 mg | film coated tablet
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยา olanza 10 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 06/2025: ยาสิ้นอายุ 06/2025
  • ยา Olanza (olanzapine) มีข้อบ่งใช้หลากหลาย เช่น ช่วยให้นอนหลับ เป็นยาปรับอารมณ์และรักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น ควรใช้ยานี้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การสั่งซื้อยา olanza เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น
  • หมายเหตุ ยา olanza ไม่ใช่ยารูปแบบที่ละลายในปากแต่เป็นชนิดที่ต้องกลืนยาทั้งเม็ด (กินยาด้วยวิธีปกติ) ยา olanza เป็นยาที่ผลิตในประเทศใช้ทดแทนยา zyprexa และ olapin หากต้องการเปลี่ยนยี่ห้อยาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนทุกครั้ง