Rivaroxaban – Rivoxan 20 mg 30 tablets/box

box

Description

  • Trade name: rivoxan 20 | ไรโวแซน 20 | alternative to xarelto 20 mg
  • Generic name: rivaroxaban
  • Strength/Dosage form: each tablet = rivaroxaban 20 mg
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 30 เม็ด (3 แผง)

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยาละลายลิ่มเลือด (ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน) rivoxan 20 mg รับสิทธิ์ส่งฟรีตั้งแต่กล่องแรก
  • Exp. date 05/2026: ยาสิ้นอายุ 05/2026