[ราคาใหม่] – Xarelto 15 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

Description

  • Trade name: xarelto 15 | ซาเรลโต 15
  • Generic name: rivaroxaban
  • Strength/Dosage form: each tablet = rivaroxaban 15 mg
  • Quantity: 1 box x 30 tablets (1 x 30’s) | บรรจุกล่องละ 30 เม็ด

NOTE

  • FREE Shipping: ซื้อยาละลายลิ่มเลือด (รักษาและป้องกันหลอดเลือดอุดตัน) xarelto 15 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 10/2024: ยาสิ้นอายุ 10/2024