[ราคาใหม่] – Januvia 50 mg 28 tablets/box [กล่อง 28 เม็ด]

box

, 19186

Description

  • Trade name: januvia 50 | จานูเวีย 50
  • Generic name: sitagliptin
  • Strength/Dosage form: each tablet = sitagliptin 50 mg
  • Quantity: 1 box x 28 tablets (1 x 28’s) | บรรจุกล่องละ 28 เม็ด

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยารักษาโรคเบาหวาน januvia 50 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี