Sulfasalazine – Salazopyrin 500 mg 100 tablets/bottle [ขวด 100 เม็ด] [หมดอายุ 03/2028]

box (bottle)

12985

Description

แนวทางการสั่งซื้อยา “ซาลาโซไพริน“

* การสั่งซื้อยา Salazopyrin จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่สั่งซื้อยาทุกครั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจจะถูกแบนจากระบบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นรายการยาที่มีการควบคุมเป็นพิเศษ)

  • Trade name: salazopyrin | ซาลาโซไพริน
  • Generic name: sulfasalazine
  • Strength/Dosage form: each tablet = sulfasalazine 500 mg | enteric-coated tablet
  • Quantity: 1 bottle (box) x 100 tablets (1 x 100’s) | บรรจุขวดละ 100 เม็ด

NOTE

  • Shipping Fee 60 THB: สั่งซื้อยากดภูมิคุ้มกัน salazopyrin มีค่าจัดส่ง 60 บาท (ยกเว้นซื้อร่วมกับสินค้ารายการอื่นที่ส่งฟรี)
  • Exp. date 03/2028: ยาสิ้นอายุ 03/2028
  • กรณียา salazopyrin ขาดจำหน่ายสามารถใช้ยา salazine แทนได้

How to refill “salazopyrin“

To refill salazopyrin, please provide your full name in the checkout step. Your account will be banned, if you do not comply with the guideline.