Skip to content

MEDTIDE

Medtide x QR Credit v.2@0.5x

1. Line ID: @medtide

2. Facebook.com/medtide

3. Email: [email protected]

หมายเหตุ ร้านยาเมดไทด์ไม่รับคำสั่งซื้อหรือแจ้งชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์

สั่งซื้อและชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ กรณีเข้ารับยาที่ร้านยาเมดไทด์จำเป็นจะต้องมีหมายเลขคำสั่งซื้อ (เลขออเดอร์) เพื่อใช้แจ้งเภสัชกรเมื่อเข้ารับยา

เข้ารับยาที่ร้านยาโอทูโอ (O2O Pharmacy) ระหว่างเวลา 12.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ โดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ (เลขออเดอร์) ที่ได้จากเว็บไซต์หรือสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่

  • เรียกเมสเซนเจอร์เข้ารับ – ปักหมุดในแอพแกร็บพิมพ์ โอทูโอ หรือ O2O Pharmacy
  • เข้ารับยาด้วยต้นเอง จอดรถไว้แยกรัชดา-สุทธิสาร (ฝั่งถนนนสุทธิสารวินิจฉัย) หรือจอดรถในซอยสีม่วงอนุสรณ์

# เข้ารับยาที่ร้าน (จะต้องแจ้งหมายเลขออเดอร์เมื่อเข้ารับ)

หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่มีบริการรับยาภายในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดวางแผนล่วงหน้าก่อนยาหมด ยกเว้นเป็นยาด่วนฉุกเฉินหรือยาสำหรับช่วยชีวิตขึ้นกับดุลยพินิจของเภสัชกรและเจ้าหน้าที่

** ขณะนี้บริการจัดส่งผ่านเมสเซนเจอร์ยกเลิกให้บริการชั่วคราว 

บริการจัดส่งผ่าน Grab เฉพาะบางเขตในกรุงเทพมหานคร และบริการจัดส่งพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ให้บริการบ่อยครั้งเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่มีบริการจัดส่งภายในวัน (ชำระเงินและจัดส่งวันถัดไป T+1) ยกเว้นบริการจัดเตรียมยาด่วนหรือยาช่วยชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเภสัชกรและเจ้าหน้าที่

เภสัชกรพร้อมให้บริการแนะนำเรื่องยาที่ร้านยา รวมถึงช่องทาง Line, Facebook และอีเมล ระหว่างเวลา 12.00 – 18.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ หากปรึกษานอกเวลาทำการจะล่าช้ากว่าปกติ สามารถฝากข้อความไว้ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ คำแนะนำด้านยาอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากประวัติข้อมูลการรักษาไม่ครบถ้วนและไม่สามารถทดแทนการวินิจฉัยและการตรวจร่างกายจากแพทย์ได้ การซื้อยาเหมาะสำหรับการสำรองยาเท่านั้น ผู้ป่วยควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและเข้ารับการตรวจรักษาตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทจะไม่ถูกนำเสนอและไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ และจะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าจำเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการนั้น บริษัทยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและจะปกปิดความลับของผู้ป่วยในทุกด้าน บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

Home
Account
Cart
Pay
error: Copyright - content cannot be reused.