[ราคาใหม่] Xarator 10 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

5271

Description

  • Trade name: xarator 10 | ซาราเตอร์ 10 | alternative to lipitor 10 mg
  • Generic name: atorvastatin
  • Strength/Dosage form: each tablet = atorvastatin 10 mg | crystalline form (ยาอยู่ในรูปคริสตัลลีน)
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยาลดไขมัน (ป้องกันหลอดเลือดแดงอุดตัน) xarator 10 mg รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 04/2025: ยาสิ้นอายุ 04/2025
  • หมายเหตุ ยา xarator ขนาด 10 mg เป็นยาลดไขมันในเลือก สามารถใช้ทดแทนยา lipitor ขนาด 10 mg ได้