[ราคาใหม่] Xarator 20 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

, 5272

Description

 

  • Trade name: xarator 20 | ซาราเตอร์ 20 | alternative to lipitor, atorvastatin sandoz, and chlovas
  • Generic name: atorvastatin
  • Strength/Dosage form: each tablet = atorvastatin 20 mg (crystalline form)
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping (min. 3+): สั่งซื้อยา xarator 20 mg จำนวน 3 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 08/2025: ยาสิ้นอายุ 08/2025