[ใหม่ 28 เม็ด/กล่อง] – Ezentia 10 mg 28 tablets/box

box

, 11292

Description

  • Trade name: ezentia | อีเซ็นเทีย | alternative to ezetrol and ezetimibe sandoz
  • Generic name: ezetimibe
  • Strength/Dosage form: each tablet = ezetimibe 10 mg
  • Quantity: 1 box x 28 tablets (1 x 28’s) | บรรจุกล่องละ 2 แผง (28 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping: สั่งซื้อยาลดไขมัน (ป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน) ezentia รับสิทธิ์ส่งฟรี
  • ยาลดไขมัน Ezentia เป็นยาเดียวกันกับยา ezetrol และ ezetimibe sandoz สามารถใช้แทนกันได้