ค่าธรรมเนียมจ่ายยา (Dispensing Fees)

39415

Description

Pharmacist Fee

ค่าบริการทางเภสัชกรรม

ค่าธรรมเนียมจ่ายยา (Dispensing Fees) – 30 THB